prev | gallery | next

Flying Monkey

"Flying Monkey," oil on panel, 18" x 16", 2004